Връзка с Нас


Офис - Симитли


Контакти

  • Димитър Тасев-Управител - tasev@tasio.eu
  • Йордан Стефанов-Технически ръководител-stefanov@tasio.eu
  • Оля Хаджиценева-Административен Ръководител-olya@tasio.eu; office@tasio.eu; +359 882 3333 58
  • Христина Гигова-Офис Сътрудник-gigova@tasio.eu, office@tasio.eu, +359 882 3333 51
  • Ивайло Кипров- kiprov@tasio.eu- +359 887 530930