Покритие - Симитли

Достъп до нашата мрежа имат жителите на гр.Симитли, с. Крупник, с. Полена, с. Черниче, с. Полето, с. Брежани, с. Долно Осеново.

Покритие - Кресна

Достъп до нашата мрежа имат жителите на гр. Кресна, с. Градешница, с. Струмяни, с. Горна Брезница, с. Микрево, с.Илинденци, с. Сливница .