Интернет Спецификации

Достъп до Интернет Постигната скорост на предаване на данни 70 Mbps
Минимална постигната скорост на предаване на данни 50 Mbps
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предaваните данни 10 Mbps
Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0 %
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснение при предаване на данни 5 ms
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Стандартно отклонение на закъснението 3 ms

НАШИТЕ УСЛУГИ

Интернет

Достъп до Интернет пространството. Пакети разработени за частни и бизнес абонати.

Виж Още

Видеонаблюдение

Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и системи за охрана.

Виж Още

Софтуер

Представител сме на GenSoft-софтуер за склад, търговия, производство и счетоводство .

Виж Още

Компютърни Мрежи

Проектиране и изгражадане на компютърни мрежи, ремонт и поддръжка на съществуващи мрежи.

Виж Още

Сервиз

Извършваме ремонти на телевизори, компютри, монитори и други електронни устройства.

Виж Още

Интернет на трудно достъпни места

Виж Още