Проектиране и изгражадане на компютърни мрежи ,ремонт и поддръжка на съществуващи мрежи и съоражения ,независимо дали са иизградени от нас или не.